welcome

הממלכה לעיצוב, יצירה ומחשבות

Open Book

ללמוד וללמד

מורה

בהיותי מורה אני חושבת רבות איך אפשר ללמוד וללמד דברים מסויימים

Ice Cream with Candy

להיות

אמא

אמהות דורשת הרבה, המקום לחשוב ולשתף, רעיונות יתקבלו בברכה

Sewing Studio

ליצור

תמיד בפעולה

יצירה זה המקום בו אני מתאפסת ומוצאת את דרכי לבטא את רשמי השגרה והיומיום